Your Faith in God Bring Peace to Your Heart — Holy Week 2015

Diyosesis ng Antipolo

Parokya ng Immaculada Concepcion. Pambansang Dambana ng Ina ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay

Lungsod ng Antipolo

Programa Sa Mahal Na Araw (Kwaresma 2015)

— Parts of the program  copied on the poster in front of the Antipolo Cathedral…

DSC_3537

Miyerkules Santo (Abril 1)

 • 6:00 ng Gabi — Prusisyon

Hwebes Santo  (Abril 2)

 • 6:00 ng umaga —Misa ng Krisma
 • 4:00 ng hapon —  Pagmimisa sa pagtatakipsilim sa paghahapunan ng Panginoon. Paghuhugas ng Paa, Pagdiriwang ng huling hapunan.
 • 6:00 ng gabi— Prusisyon ng Banal na Sakramento ng Pagtatanod hanggang ika-12 ng hatinggabi (Iminumungkahi na dalawin ang Santisimo Sakramento na nakalagak sa Immaculate Concepcion Chapel)
 • 7:30 ng gabi — Istasyon ng krus mula tikling hanggang Katedral ng Antipolo (Mayrooon ding Istasyon ng Krus sa Sumulong Highway)

Biyernes Santo (Abril 3)

 • — Araw ng Pangingilin at Pag-aayuno
 • 3:00 ng hapon — Pagdiriwang ng pagpapakasakit ng panginoon. Pagpaparangal sa Krus na Banal
 • 5:00 ng hapon — Prusisyon ng Libing

Sabado De Gloria (Abril 4)

 • 5:00 ng Hapon  — Prusisyon ng “SOLEDAD”
 • 10:00 ng gabi — Magdamagang pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay.

Linggo ng Muling Pagkabuhay

 • 4:00 ng madaling araw — Prusisyon ng “Salubong” (Lugar: Kanto ng P. Oliveros St., at M.L. Quezon St.,

Mga Larawan ng Istasyon

first station of the crossseventh station of the crossthird station of the crossfourth station of the crossfifth station of the crosssixth station of the cross
eight station of the crossninth station of the crosstenth station of the cross
elevent station of the cross twelveth station of the cross thirteenth station of the cross fourteenth station of the cross

 Pagkukumpara… Kwaresma 2014

 

 

Leave a Reply